Normes d'ortografia

Extret de: http://www.auladecatala.com/

CONTRACCIONS (Prep + Det)


SINÓ / SI NO


PERQUÈ / PER QUÈ/ PER A QUÈ


No hay comentarios:

Publicar un comentario