Diacrítics

 CANVIS EN L’ ORTOGRAFIA CATALANA


CANVIS EN ELS ACCENTS DIACRÍTICS:

AMB ACCENT
SENSE ACCENT
Nom, adverbi, conjunció i interjecció:
Ho faig pel teu bé. Béns immobles.
Ho ha fet molt bé. Bé han dit que hi era. Bé, bé!

be
Nom: anyell
Esquila el be. Un ramat de bens.

déu
Nom: Divinitat, ésser suprem.
Jo crec en Déu. Els déus grecs.
deu
Nom: font. Una deu termal.
Determinant cardinal:
He tret un deu en física.
Nom: Cinc i cinc fan deu.
Article salat: Tanca es cavall.

és
Verb ser:
El noi és metge.
es
Pronom reflexiu:
Ell es pentina.
Nom: Part del braç.
Tens la mà freda.
ma
Determinant possessiu àton:
Ma mare
més
Adverbi:
No en vull més.
Determinant quantitatiu:
Tinc més anys que tu.
Nom: Les sumes s’indiquen amb un mes entre xifres.

mes
Nom: part de l’any.
El mes de gener.
Participi del verb metre.
L’han mes en llibertat
Conjunció
Va dir que no ho faria, mes no ho farà.
Plural del det. Possessiu ma.
Mes ties.
món
Nom: conjunt de totes les coses creades. La Terra.
La fi del món.
mon
Determinant possessiu:
Mon pare.
pèl
Nom: filament que creix a la pell.
Té molts pèls al cos.
pel
Contracció (prep + det):
L’he trobat pel camí.
què
Relatiu (precedit de preposició):
El martell amb què has picat.
Pronom interrogatiu i exclamatiu:
Què vols? Què fas!
que
Pronom relatiu, conjunció:
El vestit que portes. Em sembla que plou.  

Verb saber.
Sé moltes coses.
se
Pronom feble:
Convertir-se. Se sap quelcom?
Adverbi: Sí que vindrà.
Nom: Va respondre amb un sí.
si
Pronom reflexiu:
Es pentina a si mateix.
Conjunció:
Si fa sol vindrem.
Nom. Un quintet en si major.
sòl
Nom: superfície, terreny.
Era un sòl fèrtil.
sol
Nom: astre. La llum del sol.
Adjectiu: El noi està sol.
Verb soler: Sol anar acompanyat.
són
Verb ser: Els amics són veïns.
son
Nom: No he agafat el son. Tinc molta son.
Determinant possessiu. Son pare.
Verb tenir: Té molta sort.
te
Nom: infusió.
He demanat un te.
Pronom: Vols pentinar-te?
Nom: lletra t. En aquesta paraula falta una te.
ús
Nom: acció d’usar. Fes ús del teu dret.
us
Pronom: Us ha arribat la carta?
Nom: de la lletra u en plural.
Has escrit moltes us.
vós
Pronom fort: Parlen de vós.
vos
Pronom feble: Escolteu-vos.


·      

No s'aplica l’accent diacrític en els compostos i derivats d’aquests mots: adeu, adeu-siau, marededeu, pregadeu, redeu, semideu; rodamon; a contrapel, a l’empel, repel; entresol, subsol.

·      Però sí en aquells que s’escriuen amb guionetdéu-vos-guard ‘salutació’, mà-llargmés-dientpèl-llargpèl-raspèl-roig.

IMPORTANT: A dia d’avui, el DIEC encara no ha modificat aquests canvis. Els mitjans periodístics SÍ (des d’inic d’any).

ALTRES CANVIS:

·    En la grafia dels sons ròtics: es passa a escriure rr darrere dels prefixos:
o    Prefixos a- cor-arrítmia correferent.
o    En el mot erradicar i derivats.
o Compostos amb radicals: raqui(o)-reo-rin(o)-rinco-riz(o)- rodo-cefaloraquidi, batirreòmetreotorrinolaringòlegcatarríornitorrincmicorrizacinorròdon.
o     Amb les terminacions -rràfia –rrexineurorràfiametrorrexi.

·    S’escriuran els prefixos amb guió quan:
o    Antecedeixin un sintagma: ex-directora general.
o    Una paraula que ja porti guió: anti-nord-americà.
o    Termes amb cursiva o entre cometes: ex-“hippy”, ex-hippy.
o    En els casos en què 'no' actuï com a prefix: no-bel·ligerància.

·    EL DIEC canviarà algunes entrades del diccionari. S’han modificat gràficament termes com:
o   nietzschià, que passa a ser nietzscheà.o   sèquia, que passa a séquia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario